PD AUTOSPORT je športový klub, ktorý bol založený v roku 2008 s hlavným zameraním aktívne pôsobiť v motoristickom športe. Organizuje automobilové súťaže, ktorých účelom je zdokonaľovanie jazdeckých schopností vo vedení motorového vozidla na uzatvorených tratiach a tak prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v cestnej premávke. Súťaže, ktoré majú rôzny charakter sú určené pre začiatočníkov aj profesionálov, pre juniorov a všetkých, ktorí majú záujem si vyskúšať športovú jazdu, preveriť si svoje jazdecké schopnosti, súperenie a súťaživosť na uzatvorenej trati a nie v bežnej premávke. Okrem organizovania súťaží prevádzkuje klub vlastný závodný tím niekoľkých športových vozidiel a jazdcov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na rôznych motoristických súťažiach.

2016

2015

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008

2007


© 2008 pd autosport  |  pdautosport@centrum.sk