PD AUTOSPORT je od roku2018organizátorom minikárových pretekov a od roku 2019 prevádzkuje vlastný minikárový klub, ktorého jazdci sa pravidelne zúčastňujú na minikárových pretekoch na Slovensku aj v zahraničí. Minikárypatria do motoristického športu aj keď nemajú motor, sú preto považované za najekologickejšiu motoristickú disciplínu, ktorá prispieva k dopravnej výchove, súťaživosti a rozvoju technickej tvorivosti. Minikárový šport je určený predovšetkým pre deti od štyroch rokov a mládež, zúčastňujú sa ho však aj dospelí.