26.03.2023 Čečejovský Slalom výsledky
08.05.2023 Vranovský Slalom - Memoriál Júliusa Sučíka st. výsledky
20.05.2023 LUNCH TIME Cestický Slalom výsledky
19.08.2023 HSF SYSTEM Race Jahodná výsledky
20.08.2023 HSF SYSTEM Race Jahodná výsledky
01.09.2023 RACOON Gelnický Slalom výsledky
17.09.2023 KLIVENT Race Slanec výsledky