Ďakujeme všetkým priaznivcom motoristického športu, ktorí poukázali 2% z daní za rok 2021 pre PD AUTOSPORT. Prostriedky budú použité v roku 2022 na rozvoj automobilového a minikárového športu.