Ďakujeme všetkým priaznivcom motoristického športu, ktorí sa rozhodnú poukázať 2% z daní za rok 2022 pre PD AUTOSPORT. Prostriedky budú použité v roku 2023 na rozvoj automobilového a minikárového športu. Tlačivá na stiahnutie (vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti) budú čoskoro zverejnené.