Adresa:  PD AUTOSPORT, Kpt. Nálepku 1200/17, 040 01 Košice

     e-mail:  pdautosport@centrum.sk

     Mobil:  +421 904 700 007

     IČO:  42099358

     DIČ:  2022764436

     Číslo účtu IBAN:  SK12 8330 0000 0026 0175 6187

     Číslo transparentného účtu IBAN:  SK28 8330 0000 0020 0175 6191

     Predseda:  Peter Danielis